Ieder lid van de Don Bosco Alkmaar betaalt evenveel contributie. Voor een compleet seizoen is de contributie voor ieder lid €104,-. De contributie wordt doormiddel van het vesturen van facturen door de penningmeester van onze vereniging geïnd. Als een lid later in het seizoen lid is geworden de contributie aan de hand hiervan bijgesteld.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie. Dit kan via email naar de speltak leiding of via het contact formulier op deze website. Het kan zijn dat er na de schriftelijke indiening contact met u wordt opgenomen om de vragen naar de reden van opzegging.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. Voor een kamp of weekend kan door een leiding team om een extra bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage zal per kamp of weekend verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de speltak leiding. Ook is het aan het leiding team om te bepalen hoe zit dit het liefste innen. Dit kan bij kleine bedragen bijvoorbeeld zijn dat ze het liever contact ontvangen.

Scouting Alkmaar Pas

Is het voor u lastig om de contributie te betalen?

Misschien komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning via de AlkmaarPas. Inwoners van Alkmaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben deze regelingen automatisch thuisgestuurd gekregen. Mocht u het niet hebben ontvangen, maar valt u wel onder deze norm, dan kunt u deze aanvragen. Een formulier is te vinden op www.alkmaarpas.nl en bij de bibliotheek.