In 2013, tijdens het 75ste jubileumjaar van Scouting Don Bosco, is de Club van 50 opgericht. Dit is een club van mensen die begaan zijn met het wel en wee van de vereniging Don Bosco, waarbij de jeugd van de vereniging de belangrijkste doelgroep is. De Club van 50 bestaat uit leden en oud-leden van Scouting Don Bosco, maar ook uit ouders van leden en andere sympathisanten, die jaarlijks minimaal een donatie van € 50,- doen.

De gelden die de leden van de Club van 50 bijeenbrengen worden besteed aan projecten binnen de vereniging waarbij de prioriteit bij de jeugd ligt. Het verenigingsbestuur van Don Bosco bepaalt samen met de commissie Club van 50 aan welke projecten het geld wordt besteed en zorgt dat dit past binnen de doelstelling van de Club van 50.
Een voorbeeld waarvoor het geld eerder is gebruikt is voor de aanschaf van kooktoestellen en pannensets voor de jeugdleden om mee te nemen naar externe locaties zoals kampen en weekenden.

Het verenigingsbestuur houdt de deelnemers van de Club van 50 op de hoogte door het frequent versturen van de nieuwsbrief en het clubblad "'t Zeepoog".
Daarnaast wordt jaarlijks een avond georganiseerd waarbij de leden van de Club van 50 een avond meedraaien met de senioren tak voor een onvergetelijke avond.

Bij de oprichting in 2013 is het doel gesteld om tenminste 50 mensen te hebben die met minimaal 50 euro de vereniging steunen. Deze doelstelling is nog niet behaald en de commissie Club van 50 zal zich 100% inzetten om deze doelstelling te behalen.

Heeft vereniging Don Bosco uw sympathie en wilt u ook uw naam op het grote bord in ons clubhuis vermeld hebben en graag bij de jaarbijeenkomst aanwezig zijn, meld u dan aan bij de club van 50. Voor meer informatie of aanmelden kunt u gebruik maken van het contact formulier. Ook kunt u uw bedrijf als lid aanmelden. In dat geval krijgt u uw naam/logo op een tweemaal zo groot naambord vermeld en bedragende kosten slechts € 100,- per jaar.

Laat hieronder uw naam en email adres achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.