Hieronder de rijke geschiedenis van scouting Don Bosco opgedeeld in jaartallen. De geschiedenis van Don Bosco is tot stand gekomen met dank aan Frank Bakkum, die onderzoek heeft gedaan naar de groep en vele jaren zelf lid is geweest. Heeft u meer informatie over onze groep, of heeft u misschien oude documenten of beeldmateriaal dat u graag ter beschikking wilt stellen, neem dan gerust contact met ons op.

1938 - 1940

In 1938 werd de eerste stap gedaan tot de oprichting van de R.K. Verkennersgroep “Don Bosco”. Een exacte datum van oprichting is niet te achterhalen, maar op 30 juli 1938 is mej. Aag Buur tot onze eerste Akela geïnstalleerd...

1941 - 1950

Helaas moest ook de Don Bosco groep zijn tol betalen gedurende de vijf jaren van Duitse bezetting van ons land. Op 2 april 1941 werd het spel van verkennen verboden. Onmiddellijk werden de troepeigendommen in veligheid gebracht en niet veel later werd het HK in beslag genomen door de Jeugdstorm-jongeren van de N.S.B. De troep van 24 verkenners bleef echter onverstoord doordraaien...

1951 - 1960

Op 1 februari 1953 ontkwam ook ons gebouw niet aan de gevolgen van de verschrikkelijke februaristorm, die een schadepost bezorgde van ruim Hfl. 5.000,--. Het gehele dak was eraf gewaaid. Het Schadefonds en de parochianen van de St. Josephkerk brachtten het geld bijeen voor het herstel...

1961 - 1970

In 1964 gaat de Don Bosco groep een fusie aan met de Pius-X groep en heet per 27 september 1964 “Interparochiële verkennersgroep Don Bosco Alkmaar-West”. De groep krijgt een nieuwe groepsdas met een Balmoral Schotse ruit...

1971 - 1980

Op 8 december 1970 wordt de Stichting Verenigingsgebouw Don Bosco opgericht met als doel het beheer en de exploitatie van het HK en het beheer van de penningen van de groep. Bestuurlijk gezien voldoet de Don Bosco groep niet aan de huishoudelijk reglement van het pas opgerichte Scouting Nederland (in 1972 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Padvinders en de Katholieke Verkenners). Zo zouden we moeten beschikken over een Groepsraad...

1981 - 1990

Na 43 jaar alleen jongens al lid te hebben, treden op 10 januari 1981 de eerste meiden toe tot de Don Bosco groep. Thérèse Beemsterboer startte de Kabouters met 6 leden en in april van dat jaar waren het er al 16. Kabouters bestaan dus echt...

1990 - 2000

In 1994 voltrok zich een kleine ramp binnen de groep. Bijna de helft van het pas gerenoveerde gebouw brand volledig af. Oorzaak: brandstichting. Gelukkig was de groep goed verzekerd...