Op 8 december 1970 wordt de Stichting Verenigingsgebouw Don Bosco opgericht met als doel het beheer en de exploitatie van het HK en het beheer van de penningen van de groep. Bestuurlijk gezien voldoet de Don Bosco groep niet aan de huishoudelijk reglement van het pas opgerichte Scouting Nederland (in 1972 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Padvinders en de Katholieke Verkenners). Zo zouden we moeten beschikken over een Groepsraad (besluitvormend orgaan bestaande uit alle leiding), een Groepsbestuur (een afvaardiging uit de Groepsraad) en een Stichtingsbestuur. In die periode bestond het Groepsbestuur en het Stichtingsbestuur uit dezelfde personen.

In februari 1973 verschijnt het eerste exemplaar van het nieuwe groepsblad “Zeepogie” van de Rowanpers. De jaren zeventig worden gekenmerkt als Gouden Tijden: subsidies, verhuur en niet te vergeten de oud-papier-acties. Met een kiloprijs van een kwartje waren wij de koning te rijk en onze sponsor Hoveniersbedrijf Veeken stelde belangeloos bakfietsen beschikbaar om het oud-papier op te halen.

Ook aan de 8 oktober festiviteiten geeft Don Bosco acte de présence. De eerste DoBo praalwagen met als thema “Swiebertje”werd in 1975 gebouwd. Er zouden er nog velen volgen.

Op 16 januari 1976 vindt de eerste vergadering plaats van het Stichtingsbestuur nieuwe stijl, conform de richtlijnen van Scouting Nederland. De Stichting houdt zich vanaf dit moment alleen bezig met het beheer van het gebouw en de groepsfinanciën. Hiermee zal de Stichting het druk genoeg krijgen. Het sloopspook staat namelijk voor de deur in verband met een op handen zijnde uitbreiding van gevangenis “Schutterswei”. Besprekingen, vergaderingen, voorstellen en tekeningen waren aan de orde van de dag, maar gelukkig liep alles op niets uit. De regering diende overal fors te bezuinigen en de uitbreiding van de gevangenis bleef gelukkig uit.