Aanmelden

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten rondom onze scouting groep kunt u zich aanmelden met het veld hieronder. Je krijgt dan eens in de 2 maanden een emailtje met een laatste ontwikkelingen. Voor een voorbeeld over hoe onze nieuwsbrieven eruit zien, kijk dan in de kolom rechts. Hier staan de meest recente nie§uwsbrieven.

@

Als je op een later moment beslist toch geen email meer te willen ontvangen van ons, dan kan je onderaan iedere email een link vinden om je af te melden van de nieuwsbrief.