De leiders, leidsters en bestuursleden van Scouting Don Bosco zijn allemaal vrijwilligers. Mensen die zich in hun vrije tijd met veel enthousiasme inzetten om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. De leiders en leidsters zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten tijdens de wekelijkse opkomsten en de kampen. Bovendien kunnen ze trainingen volgen om bevoegd leider of leidster te worden. De bestuursleden ondersteunen de leiding en zorgen onder andere voor financiële en materiële zaken.

Wij stellen hoge eisen aan leiding en begeleiding van de speltakken binnen onze groep. We verwachten dat onze leiders en leidsters zich voor 100% inzetten. Hoezeer zij ook hun best doen om het al onze leden naar de zin te maken, toch kunnen er problemen ontstaan. Hoe eerder knelpunten worden gesignaleerd, des te gemakkelijker is het om ze op te lossen. Het beste is daarom dat deze in een zo vroeg mogelijk stadium worden gemeld bij de leiding. Meer informatie hierover is ook te lezen bij de informatie over onze groepsbegeleiders.

Organisatie

Don Bosco Alkmaar heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Besturen

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, verkenners, gidsen, rowans en sherpa's, pivoos en plusscouts. Iedere speltak kent een leidingteam.

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.

Groepsbegeleider

Een groepsbegeleider is iemand uit het bestuur die de leiding begeleid. Een groepsbegeleider bespreekt met een leidingteam bijvoorbeeld de knelpunten in de samenwerking, of de manier van omgaan met de kinderen. Hij of zij bekijkt ook de mogelijkheden om trainingen (cursussen) te volgen. Oftewel: de groepsbegeleider houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de kwaliteit van de speltak en het stafteam. Zij toetsen of de spelinhoud aan de criteria voldoet.

Soms hebben ouders kritische vragen of opmerkingen richting de leiding van hun kind. Dit is uiteraard prima! Wanneer een ouder iets vreemd, raar of ongepast vindt, nodigen wij deze uit dit met het desbetreffende speltakteam te bespreken. Indien nodig kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de groepsbegeleiding via bestuur@donboscogroep.nl.

Ook vrijwilliger worden?

Bij Don Bosco zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het reilen en zeilen van onze groep. Denk hierbij aan het leiding geven aan een speltak, helpen bij het klussen in en om het gebouw, helpen bij de jaarlijkse schoonmaak, helpen bij bestuurlijke taken zoals penningmeester of secretaris.

Intresse? Tof! Neem gerust contact met ons op, dan gaan we samen kijken welke functie jou het leukste lijkt!