In 1938 werd de eerste stap gedaan tot de oprichting van de R.K. Verkennersgroep “Don Bosco”. Een exacte datum van oprichting is niet te achterhalen, maar op 30 juli 1938 is mej. Aag Buur tot onze eerste Akela geïnstalleerd. De Welpenhorde kon van start gaan en op 2 oktober 1938 werd het hordehol op het “Landje van Laan” aan de Westerweg, nu Fritz Conijnlaan, ingezegend en in gebruik genomen. Het was op 29 oktober 1938 dat Hopman Herman Wagenaar met groot verlof uit militaire dienst kwam en hiermee was de grondslag gelegd voor de nieuwe verkennerstroep Don Bosco. Samen met zijn broer Vaandrig Emile Wagenaar werd op 9 november 1938 de eerste troepavond georganiseerd op het zolderkamertje van de Hopman aan de Stationsweg met zes verkenners.

Voor Hfl. 845,- werd door aannemer S. Schaaf een houten troephuis gebouwd op een stuk grond van bloemist J. Teerink aan de Zandersloot, waar later het oefenveld van AZ kwam. Op 25 juni 1939 werd het nieuwe HK met een Canadese bijl feestelijk geopend door Aalmoezenier Marcelis. Burgemeester Kinschot was ook van de partij en hij waagde het zelfs de 9,5 meter hoge seintoren te beklimmen.