Op 1 februari 1953 ontkwam ook ons gebouw niet aan de gevolgen van de verschrikkelijke februaristorm, die een schadepost bezorgde van ruim Hfl. 5.000,--. Het gehele dak was eraf gewaaid. Het Schadefonds en de parochianen van de St. Josephkerk brachtten het geld bijeen voor het herstel.